همیشه باید بزرگ اندیشید؟

همیشه باید بزرگ اندیشید؟ ▪️وقتی روبرتو گويزوتا مديرعامل كوكاكولا شد، با رقابت شديد پپسی مواجه بود كه باعث كاهش رشد سهم كوكا شده بود مديرانش بر رقابت با پپسی متمركز شده بودند و قصد داشتند در هر دوره زمانی برنامه رقابتی، سهم بازار كوكا را 1 درصد افزايش دهند. روبرتو ادامه مطلب…

مدل مراحل تغییر / مدل فراتئوریک

مدل مراحل تغییر / مدل فراتئوریک     .بر اساس این مدل ، انسانها در مقابل تغییر می‌توانند در یکی از چهار مرحله ذیل، گروه‌بندی شوند پیشاتفکر، مرحله‌ای است که در آن افراد بسیار کم یا اصلا رفتارشان را تغییر نمی‌دهند یا اینکه فکر می‌کنند که رفتار جاری شان، مشکلی ادامه مطلب…