Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100508 Library:100236 in /home/cecenter/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 1775
CE و سازنده محصول – مرکز تخصصی گواهینامه CE

CE و سازنده محصول

تولیدکنندگان نقش مهمی در اطمینان از اینکه محصولاتی که در بازار EEA قرار گرفته اند، ایمن هستند، دارند.آنها مسئول بررسی این موضوع هستند که محصولاتشان با شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست اتحادیه اروپا مطابقت دارد. این مسئولیت سازنده برای انجام ارزیابی انطباق، ایجاد فایل فنی (Technical File)، صدور اظهارنامه انطباق با الزامات EU و الصاق مارک CE با یک محصول است. فقط پس از مراحل فوق می تواند یک محصول در بازار EEA به فروش برسد.

اگر شما یک تولید کننده هستید، شما باید شش مرحله زیر را برای الصاق مارک CE به محصول خود دنبال کنید:

1- شناسایی دایرکتیو مربوطه (دستورالعمل مربوطه) و استانداردهای هماهنگ (Harmonize Standars)

2-تصدیق الزامات خاص محصول

3-شناسایی اینکه آیا یک ارزیابی انطباق مستقل (توسط یک Notify Body) ضروری است؟

4- محصول را آزمایش کنید و انطباق آن را بررسی کنید.

5-تکنیکال فایل و مستندات فنی را طراحی و نگهداری نمائید.

6- علامت CE را الصاق نمائید و اهار نامه انطباق را نیز تدوین نمائید.

این شش مرحله ممکن است بر اساس محصول متفاوت باشد زیرا روش ارزیابی انطباق متفاوت است.تولید کنندگان نباید علامت CE  را برای محصولاتی که در دامنه ی حداقل یکی از دایرکتیو ها قرار ندارند استفاده نمایند.

برای کسب اطلاعات در مورد استاندارد CE و الزامات آن  و همچنین صدور گواهینامه CE با کارشناسان مرکز تخصصی CE  متعلق به شرکت آزمون و تائید کاربران تماس بگیرید.

اخذ CE با مرکز تخصصی گواهینامه CE

021-88397795-88397446