Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100519 Library:100236 in /home/cecenter/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2019
صادرات – برگه 2 – مرکز تخصصی گواهینامه CE

دکتر دمینگ و چرخه بهبود مستمر

دکتر دمینگ و چرخه بهبود مستمر   کاربردی در سیستمهای مدیریتی در حال حاظر چرخه دمینگ به عنوان ابزاری کارآمد در سیستمهای مدیریتی کاربرد داشته و استفاده از آن به منظور ایجاد بهبود در سازمانهایی که اقدام به استقرار سیستم های مدیریتی به وسیله استانداردهای تدوین شده سازمان جهانی استاندارد نموده ادامه مطلب…

اجزاء تشکیل دهنده چرخه PDCA و مفهوم کلی آنها

اجزاء تشکیل دهنده چرخه PDCA و مفهوم کلی آنها   1)برنامه(plan): چرخه دمینگ با مطالعه وضع موجود در خلال گردآوری اطلاعات جهت برنامه ریزی برای بهبود آغاز میشود، در این مرحله آنچه را که می خواهید بهبود یابد، تجزیه و تحلیل کرده و نواحی قابل بهبود را پیدا کنید: نخستین ادامه مطلب…

چرا شرکتها به بیانیه چشم انداز نیاز دارند؟

چرا شرکتها به بیانیه چشم انداز نیاز دارند؟ چرا شرکتها به بیانیه چشم انداز نیاز دارند؟در متن زیر دنبال کنید؛ چشم انداز هر یک از ما قطعا برای خود چشم اندازی داریم؛ نوشته یا نانوشته،چشم اندازها به رفتارهای ما سمت و سو می دهند،شرکت ها نیز به مانند انسانها نیازمند ادامه مطلب…

نقشه استراتژی چیست و چه کاربردی دارد؟

نقشه استراتژی چیست و چه کاربردی دارد؟     برنامه استراتژیک نقشه استراتژی یکی از اجزاء بسته برنامه استراتژیک می باشد که می بایست پس از تدوین استراتژی شرکت، ترسیم شود و به عبارتی پیشنیاز ترسیم نقشه استراتژی، استراتژی شرکت می باشد. نقشه استراتژی نقشه استراتژی، ترسیم شماتیک اهداف استراتژیک ادامه مطلب…