مشاوره ایزو 13485

مشاوره ایزو 13485 ایزو 13485:2016 تجهیزات پزشکی متن زیر اطلاعاتی را در مورد مشاوره ایزو 13485 ارائه مینماید، با ما همراه شوید: ایزو 13485 سیستمی است که الزاماتی برای سیستم مدیریت کیفیت مخصوص صنعت تجهیزات پزشکی فراهم کرده است.این استاندارد بین المللی در سال 2016 مورد ویرایش مجدد قرار گرفت. در ادامه مطلب…

مشاور ایزو